Informator i regulamin zabiegu makijażu permanentnego

REGULAMIN

 1. Rezerwując termin zapoznaj się z informatorem dotyczącym makijażu, który jest dostępny poniżej i na naszej stronie.
 2. Umawiając się na zabieg akceptujesz regulamin.
 3. Zapisy na zabieg odbywają się za pośrednictwem Facebook oraz telefonicznie, sms pod numerem 731 803 100. Jeżeli nie możemy akurat odebrać telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości na portalu Facebook lub sms – oddzwonię. Jeśli nie oddzwonię w ciągu dwóch dni, proszę o ponowny kontakt.
 4. Przełożenie wizyty, aby wpłacony zadatek nie przepadł kwalifikują tylko nagłe, nieprzewidziane zdarzenia losowe!
 5. Nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku – wymagam jej w celu prezentacji efektów zabiegu na moim fanpage’u lub/ innych kanałach social media.
 6. Każda klientka, która miała kiedykolwiek wykonany zabieg makijażu permanentnego, jest obowiązana o zgłoszeniu tego faktu wcześniej, ponieważ zdarza się, że na poprzednim makijażu nie da się wykonać pigmentacji naprawczej, a dany makijaż należy rozjaśnić zabiegiem laserowym bądź removerem w celu wykonania coveru.
 7. Efekt ostateczny po wykonaniu zabiegu makijażu permanentnego wynosi 6 tyg. po zabiegu uzupełniającym.
 8. Cena obejmuje zabieg podstawowy, jeden zabieg uzupełniający. Zabieg uzupełniający powinien być wykonany po minimum 45 do max 90 dni od pierwszego dnia zabiegu. Po tym terminie będzie liczony jako zabieg dodatkowy wartości 40% ceny podstawowej. Wizytę dopełnienia ustalamy w dniu pierwszego zabiegu. Jeśli z Twojej winy nie przyjdziesz na uzupełnienie, nie mam obowiązku wyznaczać dodatkowych terminów. (Uwzględniam tylko nieprzewidziane zdarzenia losowe). Termin uzupełnienia musi być więc bardzo przemyślany.
 9. Zabieg uzupełniający ma na celu utrwalenie i wzmocnienie efektu, wyrównanie brakującego pigmentu, istnieje możliwość wzmocnienia koloru itd. Podczas zabiegu uzupełniającego nie ma możliwości zmiany metody pigmentacji wcześniej wybranej na pierwszej wizycie. Zmiana metody podczas wizyty uzupełniającej jest dodatkowo płatna 40% ceny podstawowej zabiegu oraz musi być wcześniej specjalista o tym poinformowany.
 10. Przy rezerwacji terminu wymagana jest wpłata zadatku 200 zł (w ciągu 7 dni), która będzie odliczona od ceny zabiegu. Zadatek można wpłacić osobiście gotówką w salonie pod podanym adresem na stronie bądź na numer konta firmy:

Firma: AB Aleksandra Borkowska, numer konta: 34 1600 1462 1846 7960 8000 0001

W tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz datę zabiegu oraz co będzie wykonywane. W przypadku nie wpłacenia zadatku umówiony termin będzie anulowany.

 1. Mamy również prawo odmówić wykonania zabiegu bez podania przyczyny.
 2. Odmawiamy pigmentacji w przypadku naszego złego stanu zdrowia. Was także prosimy o nieprzychodzenie na zabieg z przeziębieniem, aby nie narażać nas na zarażenie.
 3. Dbamy o komfort wszystkich klientów, dlatego prosimy, aby czas w poczekalni był wolny od rozmów telefonicznych. Prosimy o ustawienie telefonu na tryb „cichy” zarówno na czas oczekiwania, jak i samej wizyty. Razem stwórzmy atmosferę relaksu i odpoczynku.
 4. Prowadzimy listę osób oczekujących, dlatego jeżeli twój termin jest zbyt odległy, poproś o wpisanie na taką listę. Jeżeli zwolni się jakieś miejsce, poinformujemy Cię o dostępności terminu.
 5. Nie pigmentujemy osób nieletnich.
 6. Nie wykonujemy pigmentacji na odpowiedzialność klienta.
 7. Odmawiamy pigmentacji w przypadku nieporozumienia estetycznego. Nie robimy ciemnych mocnych i wyrysowanych brwi. Makijaż Permanentny to nie jest makijaż wieczorowy!
 8. Jeżeli wspólnie podejmiemy decyzję o poprawieniu nieudanego makijażu permanentnego wykonanego w innym salonie, pamiętaj, że może się to wiązać z większą ilością wymaganych zabiegów. W cenie naszej usługi są dwa spotkania. Każde kolejne jest płatne 150 zł.
 9. W salonie można wykupić bon podarunkowy – w ciągu miesiąca od dnia zakupu należy ustalić termin. Po tym czasie, uznaje się bon za nieważny i pieniądze nie zostają zwrócone.
 10. Jeżeli okaże się, że dana osoba ma przeciwwskazania do wykonania zabiegu, wówczas pieniądze nie są zwracane i bon przepada.
 11. Klientka, która miała wcześniej wykonywany zabieg powiększania i modelowania ust jest zobowiązana poinformować o tym fakcie, zanim umówi się na wizytę.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu wizyty po ustaleniu z Klientką innego, dogodnego dla obu stron.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu.

INFORMATOR

1. CEL I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABIEGU

Zabieg makijażu permanentnego jest zabiegiem kosmetycznym służącym do podkreślenia i uwypuklenia walorów estetycznych twarzy poprzez wprowadzenie do skóry substancji barwiących nadających i wzmacniających określony efekt optyczny. Możliwe jest również dokonanie zmian w zakresie niektórych elementów estetycznych pigmentowanych obszarów – w szczególności dotyczy to uzupełnienia lub zagęszczenia naturalnego owłosienia brwi lub ujednolicenia wybarwienia czerwieni wargowej itp.

Makijaż permanentny jest zabiegiem pigmentacji estetycznej polegającym na wprowadzeniu śródskórnie (do skóry właściwej), za pomocą mikronakłuć lub mikronacięć, mieszaniny barwiącej (pigmentu) w celu uzyskania określonego efektu estetycznego. Uzyskanie prognozowanego efektu po zabiegu makijażu permanentnego wymaga w zależności od techniki, metody oraz sposobu przeprowadzenia zabiegu jednej, dwóch a czasami więcej procedur zabiegowych (o ilości koniecznych procedur zabiegowych poinformuje Panią osoba wykonująca zabieg). Kolejna procedura zabiegowa powinna być przeprowadzona w okresie od 45 do max 90 dni od poprzedzającego ją zabiegu. Na który umawia się Pani w dzień wykonanego zabiegu bez możliwości go przełożenia, więc termin musi być bardzo przemyślany. Tylko i wyłącznie uwzględniana jest choroba, bądź nagłe zdarzenie losowe. Taka sytuacja musi być potwierdzona dokumentem inaczej procedura zabiegowa wliczona w cenę przepada. Można się umówić na nowy termin w cenie tylko za okazaniem dokumentu o zdarzeniu losowym bądź zaświadczeniem od lekarza. Jeśli nie pojawi się Pani z własnych przyczyn to kolejny termin płatny 40% ceny podstawowej.

W trakcie zabiegu makijażu permanentnego następuje przerwanie ciągłości tkanek co powoduje, że zabieg może być bolesny, a stopień subiektywnego odczuwania bólu jest powiązany z jego indywidualną tolerancją. W przypadku niskiej tolerancji na ból, można zastosować krem znieczulający. W zależności od okolicy zabiegowej, metody, techniki i sposobu wykonania zabieg trwa od 60 do 180 minut.

OPIS PROCEDURY ZABIEGOWEJ

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgoda RODO), wypełnienie ankiety wywiadu przedzabiegowego, zapoznania się z informatorem przed zabiegowym.
 2. Analiza ankiety wywiadu przedzabiegowego (kwalifikacja do zabiegu) oraz udzielenie i objaśnienie informacji o zabiegu przez osobę wykonującą zabieg.
 3. Wyrażenie świadomej zgody na zabieg przez klienta.
 4. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej przedzabiegowej.
 5. Oczyszczenie okolicy zabiegowej (demakijaż).
 6. Dezynfekcja okolicy zabiegowej.
 7. Wyznaczenie symetrii w przypadku brwi, rysunek wstępny, uzgodnienie kształtu, techniki, sposobu wykonania zabiegu oraz kolorów pigmentów, które będą wykorzystane do pigmentacji.
 8. Wykonanie pigmentacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, aplikacja kremu znieczulającego.
 9. Oczyszczenie pola zabiegowego preparatem aseptycznym.
 10. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej pozabiegowej.
 11. Przypomnienie zaleceń pozabiegowych oraz ustalenie terminu kolejnego zabiegu.

OPIS PREPARATÓW, PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI UŻYTYCH DO ZABIEGU

 1. PIGMENTY – Pigmenty, które zostaną użyte do zabiegu zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski oraz posiadają wymaganą zgodnie z rozporządzeniem REACH kartę charakterystyki produktu – pigmenty do makijażu permanentnego są barwiącą mieszaniną chemiczną składającą się z rozpuszczalnika (woda, alkohol etylowy), spoiw, emulgatorów, surfaktantów, konserwantów, dodatków (np. wyciąg z oczaru wirginijskiego) oraz substancji barwiących o różnych parametrach fizyko-chemicznych. Pigmenty, które zostaną użyte do zabiegu w oparciu o przeprowadzone badania posiadają deklarację zgodności z kryteriami bezpieczeństwa określonymi w Rezolucji Rady Europy ResAp (2008)1, oraz były przechowywane zgodnie z zaleceniami wytwórcy i zostaną użyte w zdefiniowanym przez wytwórcę określenie ich przydatności.
 2. URZĄDZENIA I NARZĘDZIA – Urządzenia i narzędzia, które będą użyte do wykonania zabiegu posiadają niezbędne wymagane prawem atesty, są w dobrym stanie technicznym oraz zostaną przed zabiegiem poddane procesowi dekontaminacji (dezynfekcji, sterylizacji) zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia lub narzędzia, a następnie zostaną zabezpieczone zgodnie z zasadami aseptyki obowiązującymi przy tego typu zabiegach (przerwanie ciągłości tkanek).
 3. PRODUKTY – Wszystkie produkty użyte do wykonania zabiegu będą stanowiły materiał jednorazowy (rękawiczki, aplikatory, waciki, serwety zabiegowe, prześcieradło zabiegowe, tacki, pierścionki bądź kubeczki do pigmentu, czepki, folie zabezpieczające urządzenia i narzędzia). Wszystkie igły, ostrza niezależne od ich konstrukcji technicznej są jednorazowym materiałem jałowym i były poddane wymaganym procesom dekontaminacji (sterylizacji), były przechowywane we właściwy sposób i zostaną użyte w okresie przydatności zdefiniowanym przez ich wytwórcę.
 4. PREPARATY – Preparaty, które zostaną zastosowane w trakcie zabiegu spełniają kryteria określone dla nich w odpowiednich aktach prawnych (kosmetyki, wyroby medyczne etc.) i zostaną użyte w okresie przydatności zdefiniowanym przez ich wytwórcę.
 5. STANOWISKO ZABIEGOWE – Jest przygotowane do zabiegu przy zastosowaniu wyżej wskazanych produktów i preparatów z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych w zakresie antyseptyki i aseptyki obowiązujących przy tego typu zabiegach (przerwanie ciągłości tkanek).

2. PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

– spożywanie alkoholu lub środków odurzających w ciągu 48 godzin

– alergie na składniki preparatów

– ciąża, okres połogu, karmienie piersią

– nowotwory w trakcie leczenie

– chemioterapia

– radioterapia

– infekcje bakteryjne, wirusowe i stany zapalne organizmu

– aktywny trądzik różowaty

– porfiria skórna

– skłonności do zbliznowaceń/ zwłóknień/ przerostu blizn

– aktywna łuszczyca w okolicy zabiegowej

– aktywne atopowe zapalenie skóry (egzema) w okolicy zabiegowej

– aktywne łojotokowe zapalenie skóry w okolicy zabiegowej

– choroby gałki ocznej (jaskra, zaćma, oklejająca się siatkówka) (w przypadku pigmentacji okolic oczu)

– Hemofilia

– stosowanie leków: przeciwzakrzepowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. aspiryna konieczność ich odstawienia na minimum 5 – 10 dni przed zabiegiem

– stosowanie kortykosteroidów (hormony steroidowe) (mniej niż 8 – 12 tygodni od zakończenia kuracji)

– stosowanie retinoidów (mniej niż 6 mc od zakończenia kuracji

– antybiotykoterapia (niezakończona min. 21 dni przed zabiegiem)

– reumatoidalne zapalenie stawów

– choroby autoimmunologiczne (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, syndrom Crohna, choroba Gravesa-Basedowa, zesztywniające zapalenie stawów)

– nieleczone i nieustabilizowane schorzenia tarczycy

– nieleczona i nieustabilizowana cukrzyca

– tętniaki (mózgu, aorty, tętnic)

– stwardnienie rozsiane

– leczenie stomatologiczne lub ortodontyczne przeprowadzone na mniej niż 7 dni przed zabiegiem lub planowane do 7 dni po zabiegu (w przypadku pigmentacji ust)

– zabiegi estetyczne wykonywane w obszarze zabiegowym: zabiegi wolumetrii lub modelowania ust (odstęp min. 30 dni), botox (odstęp min. 14 dni)

– laser ablacyjny (odstęp min. 3-6 miesięcy), laser nieablacyjny, HIFU (odstęp min. 4 tygodnie)

– nici POD (odstęp min. 30 dni)

– przeszczep skóry, chirurgiczne zabiegi estetyczne (odstęp min. 3-6 miesięcy)

– zabiegi złuszczania naskórka w obszarze i okolicy zabiegowej (odstęp min. 28 dni)

– stosowanie odżywek do rzęs/brwi (odstęp min. 28 dni)

– sztuczne rzęsy (konieczność ich usunięcia na min. 2-3 dni przed zabiegiem)

– intensywna opalenizna (zaleca się nie korzystanie z kąpieli słonecznych i solarium o okresie 14-21 dni przed zabiegiem)

W niektórych przypadkach operator zabiegu, po dokonaniu analizy przeprowadzonego z klientem wywiadu przedzabiegowego, może odmówić przeprowadzenia zabiegu, pomimo niewystępowania w/w przeciwwskazań, jeżeli w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, przewiduje możliwość występowania powikłań pozabiegowych, przy czym prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znacznie wyższe niż przeciętne i jednocześnie możliwy stopień tych potencjalnych powikłań jest wyższy niż średni. Ponadto osoba wykonująca zabieg może się do Państwa zwrócić przed wykonaniem zabiegu z prośbą o zasięgnięcie specjalistycznej porady lekarskiej lub o wykonanie dodatkowych badań. Będzie to podyktowanie chęcią zapewnienia Państwu jak największego poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu ryzyka występowania potencjalnych powikłań.

3. MOŻLIWE POWIKŁANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PO ZABUEGU

Podobnie jak w przypadku wszelkich inwazyjnych zabiegów kosmetycznych na ludzkim ciele tak i w przypadku zabiegu makijażu permanentnego powodującego mikrourazu (rana popigmentacyjna) oraz polegająca na wprowadzeniu ciała obcego do skóry (pigmentu), zabieg ten nie pozostaje bez ryzyka dla organizmu. Możliwe jest wystąpienie niżej opisanych powikłań i działań niepożądanych. Istotnie klinicznie oraz długotrwałe powikłania pozabiegowe wymagające interwencji medycznej w przypadku makijażu permanentnego są bardzo rzadkie, niemniej nie ma możliwości ich całkowitego wykluczenia mimo zachowania najwyższych standardów higienicznych, wiedzy i umiejętności osoby wykonującej zabieg.

Co do czasu wystąpienia powikłań, mogą one być: natychmiastowe – powstałe podczas zabiegu; wczesne powstałe w ciągu od kilku godzin do 30 dni od zabiegu oraz opóźnione – powstałe od miesiąca do kilkunastu miesięcy po zabiegu.

Bardzo Częste i Częste, natychmiastowe i wczesne powikłania pozabiegowe

– Związane z naturalną reakcją autoimmunologiczną organizmu na przerwanie ciągłości tkanek (mikro urazy) i umieszczeniem w nich ciała obcego (pigmentu) oraz z naturalnymi procesami odbudowy i regeneracji tkanek. Przybierają one postać: zaczerwienienia skóry, rumienia, obrzęków, swędzenia, zwiększonej wrażliwości wokół okolicy zabiegowej, wrażenie suchości w okolicy zabiegowej, wysięków krwi i płynów surowiczych, siniaków, krwiaków. Wszystkie opisane ewentualne dolegliwości, o ile występują, zazwyczaj ustępują samoistnie w okresie od kilku godzin do 14 dni od zabiegu.

– W przypadku pigmentacji okolic gałki ocznej: podrażnienie gałki ocznej, spojówek

– W przypadku pigmentacji ust: możliwość aktywizacji i wystąpienia wirusa opryszczki HSV (herpes simplex virus – HHV-1 I HHV-2). Etiologia tego wirusa nie jest do końca poznana, szacuje się, że jego nosicielami jest od 70% do 90% populacji. Zabieg makijażu permanentnego nie skutkuje zakażeniem tym wirusem, jednakże może być przyczyną jego aktywizacji, wynikającej z przerwania ciągłości tkanek i umieszczeniem w nich ciała obcego (pigmentu). Do aktywizacji i nawrotów opryszczki dochodzi pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak: choroby infekcyjne przebiegające z gorączką, promieniowanie słoneczne, stres, przemęczenie, silne oziębienie, miesiączka, jak również mikrourazów w tym wywołanych np. zabiegami kosmetycznymi. W razie wystąpienia opryszczki, należy zastosować odpowiedni lek na wirus herpes simplex lub skontaktować się z lekarzem. Przed kolejnym zabiegiem zaleca się zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Proces gojenia się rany pozabiegowej uzależniony jest od cech osobniczych danego organizmu, należy przy nim uwzględnić fakt, że na jego przebieg w tym czas trwania ma wpływ wiele czynników. Wiek, niedobór mikroelementów oraz jednostki chorobowe (np. choroba tarczycy, cukrzyca, osteoporoza), które nawet prawidłowo leczone mogą powodować lub skutkować wydłużony proces gojenia.

Rzadko lub bardzo rzadko występujące natychmiastowe i wczesne powikłania pozabiegowe

– reakcje alergiczne: pokrzywka, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry, wstrząs anafilaktyczny

– bakteryjne, ropne zapalenie skóry, wirusowe zapalenie skóry, pęcherze; ziarniak, pirogenny

– wirusowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C; zakażenie wirusem HIV (brak danych o występowaniu takich przypadków w przypadku zabiegu makijażu permanentnego).

– grzybicze (grzybice)

– dysbakterioza

– w przypadku pigmentacji okolic gałki ocznej: kontaktowe zapalenie spojówek, wirusowe lub bakteryjne zapalenie spojówek, oparzenie rogówki, uszkodzenie rogówki (bardzo rzadko)

Rzadko lub bardzo rzadko występujące opóźnione powikłania pozabiegowe

– reakcje alergiczne

– reakcje fototoksyczne lub fotoalergiczne – w wyniku działania promieniowania UV

– reakcje ziarniniakowe – niespecyficzne, aseptyczne zapalenie ziarniniakowe wokół ciała obcego (pigmentu)

– sarkoidoza skóry, guzy i masy przypominające guzy – keloid, dermatofibroma, znamiona barwnikowe (melanocytowe)

– sarkoidoza układowa

W przypadku wystąpienia nie ustępującego miejscowego stanu zapalnego (zaczerwienienia, ból, tkliwość, obrzęk, wydzielina ropna, wypryski skórne) lub innych dolegliwości utrzymujących się dłużej niż 7 dni należy ten fakt zgłosić osobie wykonującej zabieg oraz skorzystać z porady lekarskiej. W przypadku wystąpienia gwałtownych i intensywnych powikłań lub działań niepożądanych po wykonaniu zabiegu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem specjalistą i zgłosić ten fakt osobie wykonującej zabieg.

Makijaż permanentny a badanie rezonansu magnetycznego MRI (Magnetic Resonance Imaging): na podstawie dostępnych i opublikowanych badań ustalono, że posiadanie przez pacjenta tatuażu lub makijażu permanentnego nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania MRI. W oparciu o te badania wynika, że prawdopodobieństwo występowania działania niepożądanego u pacjentów posiadających tatuaż lub makijaż permanentny wynosi od 0,17 do 0,3 procent – czyli 1,7 do 3 osób na 1000 poddających się temu badaniu, przy czym w przytłaczającej większości są to powikłania nieistotne klinicznie (wzrost temperatury tkanek od 0,14 i 0,26*C). W oparciu o aktualne dane opublikowane w Acta Radiologica w marcu 2020 r. (Tattoo complications and magnetic resonance imaging: a comprehensive review of the literaturę: Kasaper Kohler Alsing, Helle Hjorth Johannesen, Rasmus Hvass Hansen and Jorgen Serup) należy podkreślić, że od 1987 roku odnotowano jedynie 5 przypadków wystąpienia działań niepożądanych w wyniku badań MRI u osób które posiadały makijaż permanentny, przy czym te działania niepożądane ustępowały w przeciągu 24/72h od wykonanego badania MRI, co prowadzi do wspólnej konkluzji, że pacjenci z makijażem permanentnym powinni mieć możliwość poddawania się badaniu MRI.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wystąpienia u Pani/a powikłań powstałych w wyniku zabiegu makijażu permanentnego zaleca się zasięgnięcia specjalistycznej porady lekarskiej.

 1. EFEKTY ZABIEGU, CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYWA NA UTRZYMANIE SIĘ, STABILNOŚĆ I ODBIÓR EFEKTU ZABIEGU

Uzyskanie prognozowanego efektu po zabiegu makijażu permanentnego wymaga w zależności od techniki, metody oraz sposobu przeprowadzania zabiegu jednej, dwóch a czasami trzech i więcej procedur zabiegowych i przy właściwej pielęgnacji ten efekt może się utrzymać od 6 do 24 miesięcy, w przypadku pigmentacji okolic oka (powiek) przy których stosowane są pigmenty o jednorodnej zawartości substancji barwiących ten efekt może utrzymywać się znacznie dłużej – nawet powyżej 5 lat. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego prognozowanego efektu zabiegowego, koniecznie jest przeprowadzenie wszystkich procedur zabiegowych określonych przez osobę wykonującą zabieg. Kolejne procedury zabiegowe (dopigmentowanie, pigmentacja uzupełniająca) powinny być przeprowadzone w okresie od minimum 45 do max 90 dni od poprzedzającego ją zabiegu. Ten niezbędny, minimalny odstęp czasowy jest podyktowany procesowi odbudowy i regeneracji tkanek, natomiast maksymalny odstęp czasowy ma na celu uzyskanie jak najbardziej optymalnego efektu pozabiegowego.

Efekty zabiegu nie są identyczne w przypadku każdej osoby i są uzależnione od niżej wymienionych okoliczności oraz czynników. W związku z powyższym wykonawca zabiegu nie może udzielić gwarancji uzyskania określonego rezultatu, a podstawą roszczeń nie może być rozbieżność między oczekiwaniami klientki/a, a ostatecznym efektem.

TRWAŁOŚĆ I NIEZMIENNOŚĆ MAKIJAŻU PERMANENTNEGO JEST KWESTIĄ INDYWIDUALNĄ I ZALEŻY M.IN. OD NIŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNIKÓW:

Rodzaju skóry i jej kondycji – poziomu jej nawilżenia, odżywienia, ekspozycji na promieniowanie UV.

Cech osobistych organizmu – m.in.: wiek, zaburzenia metabolizmu, równowaga kwasowo-zasadowa, równowaga hormonalna, jednostki chorobowe, przyjmowanie leków, zażywanie ziół i suplementów

Trybu życia– dieta, stosowanie używek, środowiska pracy.

Stosowanie kosmetyków i preparatów w okolicy zabiegowej, wykonanych zabiegów kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych w okolicy zabiegowej.

Nieprawidłowej pielęgnacji pozabiegowej

Makijaż permanentny jest zabiegiem estetycznym którego efekt utrzymuje się tylko przez przewidywany okres, po czym na on zdolność do samoistnego zanikania bez potrzeby stosowania innych zabiegów kosmetycznych czy kosmetologicznych. Wynika to bezpośrednio z charakterystyki fizyko-chemicznej mieszaniny barwiącej (pigmentów) stosowanych do tego typu zabiegów. W związku z powyższym w procesie uzyskiwania i utrzymywania się efektu pozabiegowego należy uwzględnić reaktywność i stabilność pigmentów względem czynników zewnętrznych, wewnętrznych oraz innych możliwych interakcji. Powyżej wskazane czynniki mające wpływ na trwałość i niezmienność makijażu permanentnego są tylko przykładowym i niewyczerpującym ich katalogiem. Procesy fizjologiczne zachodzące w skórze oraz całym organizmie, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych indywidualnych i osobnicznych jego cech oraz innych czynników działających destrukcyjnie na pigment powodują, że proces metabolizowania pigmentu skutkujący zanikiem pigmentacji jej wybarwianiem lub zmianą (inwersją) kolorystyczną u każdej klientki/a będzie przebiegał odmiennie w związku z czym nie można zagwarantować uzyskania określonego rezultatu.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA SIĘ I STABILNOŚCI EFEKTU ZABIEGU, KTÓRE SPOTYKA SIĘ W MAKIJAŻU PERMANENTNYM

W przypadku skóry normalnej i suchej efekty pigmentacji utrzymują się dłużej natomiast w przypadku skóry tłustej pigmentacja może utrzymywać się krócej, istnieje możliwość rozmycia się konturów np. włosków przy technikach włoskowych. W przypadku skóry naczynkowej kolor pigmentacji może przyjmować chłodniejsze odcienie (wpływ koloru hemoglobiny) a techniki włoskowe mogą być plamiste. W przypadku cer wrażliwych oraz ze skłonnościami do atopowego i łojotokowego zapalenia skóry możliwe jest bardzo szybkie w czasie rozjaśnienia się pigmentu a końcowe efekty po zabiegu są trudne do przewidzenia (możliwa jest bardzo duża utrata koloru podczas gojenia, ale również w pełni satysfakcjonujący poziom jego ulokowania) W przypadku tych skór osoba wykonująca zabieg może zdecydować o wykonaniu pierwszego zabiegu w formie lekkiej pigmentacji (półzabiegu) aby uniknąć wywołania zbyt dużego stanu zapalnego i ocenić reakcje skórna na zabieg. Przy skórach wrażliwych oraz ze skłonnościami do atopowego i łojotokowego zapalenia skóry istnieje zwiększone prawdopodobieństwo występowania nawracających stanów zapalnych skóry. Trudno prognozować częstość ich występowania oraz stopień ich przebiegu, niewątpliwe jednak stany zapalne skóry będą działały niekorzystnie na utrzymywanie się i na stabilność efektu zabiegu. Możliwe są wówczas efekty rozmycia lub plamistości pigmentacji i będzie istniała konieczność częstszych zabiegów odświeżających pigmentację. W zakresie koloru pigmentacji możliwe jest zarówno całkowite jak i przyspieszone jego zanikanie – w wyniku metabolizmu pigmentu przez organizm lub też jego usunięcia (odrzucenia). Możliwe są również zmiany kolorystyczne polegające na zmianie tonalnej (jaskrawość lub nasycenie) oraz zmiany kolorystyczne w postaci inwersji (wybarwienie się np. brązów w kolory łososiowe, niebieskawe, zielonkawe, fioletowe, szarości itp.) – powodem tych zmian są procesy fizjologiczne i wpływ czynników zewnętrznych niezależnych od osoby wykonującej zabieg. W przypadku wystąpienia u Pani/a tych efektów niepożądanych osoba wykonująca zabieg w oparciu o swoją wiedzę wskaże możliwe do podjęcia i optymalne działania zaradcze.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ODBIÓR I POSTRZEGANIE EFEKTU ZABIEGU

-intensywność koloru: spadek postrzeganej intensywności koloru pigmentacji w okresie od zabiegu do czasu wygojenia skóry (rany popigmentacyjnej) który trwa ok. 28-45 dni od dnia zabiegu związany jest z procesem regeneracji i odbudowy tkanek po zabiegu, odtworzeniem ich struktur wraz z zawartymi w skórze naturalnymi kolorami oraz ilością zaaplikowanego pigmentu w trakcie danej procedury zabiegowej. Poziom tego spadku postrzeganej intensywności koloru może wynosić od 20 do 60%, dlatego też ostateczny efekt zabiegu makijażu permanentnego można prawidłowo ocenić po upływie 28-45 dni od ostatniej procedury pigmentacyjnej.

wybarwienie i zmiana (inwencja) koloru: niektóre czynniki mające wpływ na zjawisko zostały już wymienione powyżej. Należy jednak wymienić dodatkowe czynniki które mają na to wpływ: ilość, intensywność, aktywność i występowanie naturalnych kolorów skóry – m.in.: beta karoten, melanina, hemoglobina, bilirubina itp., ponieważ postrzegany kolor stanowi syntezę kolorystyczna kolorów pigmentów oraz naturalnych barwników skóry a ich proporcje są zmienne. Ponadto należy uwzględnić:

procesy tzw. biodyfuzji – transmisji biernej polegającej na przemieszczaniu się pigmentu w głąb tkanki co w powiązaniu ze zmianą proporcji kolorów mających wpływ na w/w syntezę kolorystyczną oraz zjawisku Tyndalla powoduje zmianę percepcyjną postrzeganego koloru, np. czarny kolor pigmentu jest postrzegany jako niebieski

przy ocenie koloru niezwykle ważne są kwestie związane z indywidualną zdolnością do postrzegania koloru. Mają na nią wpływ czynniki zewnętrzne (np. rodzaje światła) oraz te leżące w osobie klientki/a (indywidualną wrażliwością na postrzeganie kolorów, działanie aparatu wzroku etc.). W związku z powyższym, aby wyeliminować czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ (zaburzenia, zniekształcenia) na postrzeganie koloru podczas etapu ustalenia i wyboru pigmentu tzw. światło referencyjne o parametrach jak najbardziej zbliżonych do światła dziennego (temperatura barwowa 5000-5200 K, CRI>95% z szeroką emisją światła czerwonego i żółtego).

kształty: Organizm i ciało człowieka są wytworem natury i z gonie wiedzą wynikająca z antropometrii na twarzy człowieka symetria nie występuje, czyli zasadą panującą w naturze jest asymetria. Osoba wykonująca zabieg makijażu permanentnego nie może wprowadzić wykonując zabieg pigmentacyjny i ścisłej matematycznej symetrii w zakresie pigmentowanego kształtu, ale będzie się umiejętnie posługiwała zasadami symetrii, aby nadać twarzy i pigmentowym elementom wrażenia symetrii, podkreślając i wzmacniając walory urody. Należy jednak przy tym pamiętać, że zabieg makijażu permanentnego nie jest zabiegiem medycznym, ani kosmetycznym kształtującym powłoki skórne lub ust, a osoby wykonujące zabieg korzystają z ograniczonych środków i metod w tym zakresie, ograniczają się wyłącznie do efektów optycznych (percepcyjnych).

kształt i kolor: wzajemne oddziaływanie kolorów oraz kształtów jest bardzo dokładnie opisane i zaprezentowane w literaturze związanej z teorią koloru oraz percepcją wzrokową (zjawiska optyczne). Zabieg makijażu permanentnego opiera się głównie na współdziałaniu koloru i kształtu w celu osiągnięcia prognozowanego efektu zabiegowego, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko obejmujące m.in.: zjawiska kontrastu: symultanicznego (jednoczesnego), obszaru, nasycenia, jasności, temperatury czy też zjawisko Purkiniego. W związku z powyższym niezwykle ważnym etapem procedury zabiegowej jest etap rysunku wstępnego, który obejmuje ustalenie następujących elementów pigmentacji: kształtu pigmentacji obejmującego w szczególności jego okolice, rozmieszczenie, rozmiar, formę, wyprofilowanie, proporcję oraz sposób jego wypełnienia, metodę, technikę i sposób wykonania pigmentacji oraz kolory pigmentów, które będą użyte do wykonania zabiegu. W procesie tych ustaleń wymagane jest wzajemne współdziałanie klientki/a oraz osoby wykonującej zabieg, przy czym obie strony zachowują w tym zakresie pełną autonomię woli. Co oznacza, że klientka może nie zaakceptować przedstawionej jej propozycji w przedmiotowym zakresie, ale również i osoba wykonująca zabieg może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli oczekiwania klientki/a wykraczają poza preferowany przez nią standard estetyczny. Tylko po wyrażeniu przez klientkę/a pełnej akceptacji i świadomej zgody na w/w elementy pigmentacji osoba wykonująca zabieg przystąpi do procedury pigmentowania. Jakikolwiek później dysonans poznawczy występujący po stronie klientki/a nie może obciążać osoby wykonującej zabieg. W przypadku konieczności wprowadzenia na wniosek klientki/a jakichkolwiek późniejszych zmian lub modyfikacji wyżej wymienionych elementów pigmentacji, które miałby nastąpić po pierwszym zabiegu pigmentacji, te zmiany i modyfikacje będą traktowane jako rozszerzenie zakresu zabiegu co może skutkować koniecznością poniesienia dodatkowych opłat.

Usunięcie pigmentacji w postaci makijażu permanentnego jest aktualnie możliwe, jednakże wiąże się to z koniecznością wykonania inwazyjnych zabiegów m.in. laserowe usuwanie pigmentacji, usuwanie za pomocą removerów, a rodzaj wybranej metody usunięcia pigmentacji powinien uwzględniać okolicę zabiegową oraz charakterystykę fizyko-chemiczną pigmentów.

5.WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED ZABIEGIEM

Działania przygotowawcze do zabiegu makijażu permanentnego są wieloetapowe i składają się z wielu elementów.

Zaleca się przygotowanie obszaru zabiegowego do planowanego zabiegu makijażu permanentnego, przy czym najbardziej optymalny dla Pani/a program przygotowawczy w tym zakresie (rekomendowane zabiegi kosmetyczne, kosmetyki lub preparaty które zaleca się stosować), uwzględniający rodzaj i kondycję Pani/a skóry zaproponuje osoba, która będzie wykonywała zabieg.

Działania przygotowawcze powinny obejmować nie tylko skórę, ale i cały organizm, aby zapewnić jak najszybszą i właściwą regenerację i odbudowę tkanek oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań itd. Dlatego zalecamy, aby w okresie przedzabiegowym uzupełnili Państwo ewentualne niedobory we własnym organizmie, niezbędnych dla procesów gojenia mikroelementów (m.in. VIT D, E, C, żelazo), przy czym najbardziej optymalną formą tego uzupełnienia jest właściwa i bogata w/w mikroelementy dieta, ale możecie również Państwo korzystać z szerokiej oferty suplementów diety.

Przygotowanie do makijażu permanentnego obejmuje również konieczność powstrzymania się od podejmowania określonych działań lub czynności w okresie przedzabiegowym. Dotyczy to w szczególności powstrzymania się od przeprowadzenia określonych zabiegów kosmetycznych, medycznych czy prowadzenia kuracji oraz określania czasu jaki musi upłynąć od zakończenia danej czynności, kuracji, zabiegu do dnia zabiegu makijażu permanentnego. Niezastosowanie się do tych zaleceń będzie skutkowało czasową niemożliwością wykonania Pani/u zabiegu makijażu permanentnego – będziemy mieli wówczas do czynienia z bezwzględnym, ale ograniczonym czasowo przeciwwskazaniem do zabiegu.

Wybierając się na zabieg makijażu permanentnego nałóż taki sam, codzienny makijaż, będziemy wiedziały jak na co dzień lubisz wyglądać.

W dniu zabiegu prosimy nie pić kawy oraz innych napojów zawierających kofeinę.

PONADTO W PRZYPADKU PIGMENTACJI:

BRWI

2 tygodnie przed planowanym zabiegiem nie wykonujemy henny oraz regulacji brwi

OBSZARU OKA(POWIEK)

Na zabieg przychodzimy bez tuszu i sztucznych rzęs. Zalecamy stosowanie suplementu diety AESCIN lub NIVEROSIN w tabletkach w celu wzmocnienia naczyń krwionośnych, profilaktycznie 30 dni przed zabiegiem. Nie stosuj odżywek do rzęs minimum 28 dni przed zabiegiem.

UST

Wirus opryszczki pospolitej HSV jest powszechnie występujący i dlatego dobrze jest zażywać zapobiegawczo np. Hascovir w dawce 4*200mg, 3 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu. W przypadku wątpliwości co do możliwości stosowania przez Panią/a tego lub podobnych leków prosimy skontaktować się z lekarzem. Zalecamy również stosowanie suplementu diety Aescin w tabletkach w celu wzmocnienia naczyń krwionośnych, profilaktycznie 30 dni przez zabiegiem. Jeżeli wystąpi u Ciebie opryszczka, odczekaj minimum 1,5 miesiąca od ustąpienia infekcji i całkowitego wygojenia.

 1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA DO ZABIEGU

Skóra obszaru zabiegowego (brwi, usta, okolica oczu) może być tkliwa, wrażliwa, bolesna, swędząca, może pojawić się uczucie suchości, zaczerwieniona (rumień), opuchnięta (obrzęk) nawet do tygodnia od zabiegu. W przypadku pigmentacji oczu może pojawić się łzawienie oczu.

W ciągu najbliższych 3 – 7 dni zabarwienie pigmentacji zblednie o 20-60%, dlatego nie należy niepokoić się początkowym zbyt intensywnym kolorem makijażu. Właściwy efekt będzie widoczny po ok. 30 – 45 dniach.

Nie należy niepokoić się gdy makijaż zbyt mocno zblednie po pierwszej procedurze zabiegowej, właściwy efekt uzyskuje się dzięki kilku procedurom zabiegowym i będzie on widoczny po ok. 30 – 45 dniach od ostatniego zabiegu dopigmentowania.

Efekt pigmentacji będzie można prawidłowo ocenić dopiero po zagojeniu czyli po ok. 30 – 45 dniach od dnia zabiegu. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od przedwczesnej oceny tego efektu, a w szczególności o powstrzymanie się w okresie niezakończonego procesu gojenia, od zasięgania opinii co do efektu zabiegu ( między innymi co do kształtu pigmentacji, koloru pigmentacji czy też poprawności jej wykonania) u osób trzecich tj. m.in. u znajomych, koleżanek, członków rodziny czy też innych kosmetyczek czy linergistek.

Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry bezpośrednio po zabiegu. Pomaga ona szybko pozbyć się podrażnień i dłużej cieszyć się nowym makijażem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z lista wskazówek dotyczących pielęgnacji skóry po zabiegu.

OGÓLNE WSKAZANIA PO ZABIEGU

Zachować zasady higieny okolicy zabiegowej oraz szczególną higienę dłoni. Unikać przypadkowego i odruchowego dotykania obszaru pigmentacji – w celu uniknięcia zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego oraz podrażnienia obszaru zabiegowego.

Przy występowaniu wysięków krwi lub płynów surowiczych należy delikatnie oczyścić obszar zabiegowy za pomocą jednorazowych wacików kosmetycznych lub innych miękkich materiałów opatrunkowych, zwilżonych roztworem soli fizjologicznej lub letnią przegotowaną woda. Oczyszczenie należy wykonać poprzez delikatne przykładanie wacika do zapigmentowanego miejsca, unikając pocierania, drażnienia i rozmiękczania rany.

Preparaty przekazane lub zalecone przez osobę wykonującą zabieg, należy nakładać za pomocą jednorazowych aplikatorów. Preparaty te nakładamy w postaci cienkiej warstwy aby uniknąć powstania okluzji i rozwoju bakterii beztlenowych.

Zalecana jest zmiana bielizny pościelowej oraz ręczników, a w przypadku pigmentacji ust wymiana szczoteczki do zębów.

PRZEZ 24h:

 • Zakaz spożywania alkoholu, leków rozrzedzających krew np. aspiryny oraz napojów zawierających kofeinę (cola, kawa)

PRZEZ 7 – 14 dni:

 • Na obszar pigmentacji i bezpośrednią okolicę zabiegową nie nakładać żadnych preparatów kosmetyków min, : pudry, fluidy, kremy, pomadki, błyszczyki, tusze I odżywki do rzęs i brwi, ani innych preparatów; wywarów z ziół, maści etc., oprócz tych przekazanych lub zaleconych przez osobę wykonującą zabieg. Całkowity zakaz wykonywania makijażu w bliskim obszarze zabiegu.
 • Zakaz stosowania kremów, toników, płynów micelarnych oraz innych produktów zawierających substancje aktywne.
 • Nie korzystać z siłowni i unikać dużego wysiłku fizycznego przez 7 dni
 • W trakcie kąpieli, prysznica i innych czynności higieny osobistej unikać zamoczenia obszaru zabiegowego i kontaktu z detergentami.
 • Podczas nakładania I zdejmowania odzieży (swetry, bluzy, sukienki) unikać dotykania i podrażnienia obszaru zabiegowego
 • Ograniczyć do minimum kontakt obszaru zabiegowego z włosami, czapkami, zwierzętami domowymi
 • Pigmentowanej strefy nie wolno: drapać, trzeć, nie urywać, skubać ani też zrywać łuszczącego się naskórka i strupków

Przez około 30 dni (ok. 4 tygodni):

 • Nie korzystać z sauny i basenu

Przez 45 dni (ok. 6 tygodni):

 • Unikać silnej ekspozycji słonecznej
 • Nie korzystać z solarium
 • Nie poddawać się zabiegom peelingu chemicznego i mechanicznego, zabiegom mezoterapii, zabiegom iniekcyjnym ani też nie należy nakładać preparatów złuszczających w bliskiej okolicy miejsca zabiegowego

PIELĘGNACJA BRWI

 • Nie drapać, nie pocierać, nie moczyć
 • Nie usuwać, nie zrywać oraz nie skubać łuszczącego się naskórka i strupów
 • Po upływie 72h od zabiegu przez kolejne 3 dni aplikować 1 raz dziennie, cienką warstwę preparatu przekazanego lub zaleconego przez osobę wykonującą zabieg
 • Hennę można wykonać dopiero po około 2 tygodniach od zabiegu

PIELĘGNACJA UST

 • Przez pierwsze 24h nie palić papierosów
 • Przez pierwsze 2-3 dni przyjmować płyny przez słomkę
 • Przez pierwsze 7 dni unikać gorących napojów, słonych, ostrych i gorących, potraw
 • Nie drapać, nie pocierać, nie moczyć oraz unikać zwilżania czerwieni wargowej za pomocą języka, nie przygryzać warg
 • Nie usuwać, nie skubać i nie zrywać łuszczącego się naskórka
 • Zachować szczególną higienę jamy ustnej
 • Po upływie 72h od zabiegu przez kolejne 3 dni aplikować 1 raz dziennie a w okresie letnim I zimowym 2 razy dziennie, cienką warstwę preparatu przekazanego lub zalecanego przez osobę wykonującą zabieg
 • Jeżeli nie istnieje taka konieczność to przez pierwsze 7 dni nie korzystać z wizyty u stomatologa lub ortodonty

PIELĘGNACJA OCZU

Bezpośrednio po wykonaniu makijażu permanentnego oczu można stosować zimne I czyste okłady w celu zmniejszenia opuchlizny, obrzęków. Obrzęk I opuchlizna oraz towarzyszące im łzawienie może się utrzymywać 3-4 dni od zabiegu.

 • Pielęgnację pozabiegową w okolicach oczu prowadzimy w formie “suchego gojenia”. Nie ingerujemy w proces gojenia poprzez aplikację preparatów na obszarze zabiegu
 • Nie drapać, nie pocierać
 • Nie usuwać , nie skubać I nie zrywać łuszczącego się naskórka i strupów
 • Osoby korzystające ze szkieł kontaktowych powinny zachować szczególną uwagę podczas zdejmowania i zakładania soczewek aby nie podrażniać obszaru pigmentacji oraz zachować wysokie standardy higieny dłoni

PO ZABIEGU

Jeżeli chcesz aby makijaż permanentny utrzymywał się dłużej to:

 • Podczas opalania, silnej ekspozycji słonecznej lub wizyty w solarium używaj kremu z filtrem, przynajmniej PSF 50. Jeżeli zauważysz zbyt mocne zaczerwienienie I stan zapalny trwający dłużej niż 2 dni, prosimy niezwłocznie skontaktuj się ze swoim specjalistą mikropigmentacji.
 • Unikaj stosowania kremów i innych preparatów kosmetycznych oraz zabiegów kosmetycznych w obszarze zabiegowym.

GRATULUJEMY

NOWEGO PIĘKNEGO WYGLĄDU

DZIĘKUJEMY

ZA SKORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG